Wednesday, June 20, 2007

இரட்டை இயங்கு தளம்

கீழே உள்ள வீடியோவை பாருங்கள்.
இரட்டை இயங்குதளத்தை எப்படி நிறுவுவது என்று சொல்லிக்கொடுக்கிறார்கள்.

மறுமொழிப்பெட்டி:
தமிழிலும் மறுமொழியிடலாம்
Loading...

1 comment:

david santos said...

Thanks for you work and have a good day